Workshop: Seksualundervisning for alle

Det er blevet mere almindeligt, at unge mennesker, ikke har den samme binære kønsforståelse som generationerne før dem. Flere og flere unge identificerer sig som transkønnede, eller måske identificerer de sig hverken som det ene eller det andet køn, men et helt tredje.

Når de unge udfordrer skolens rammer for køn, er det skolens opgave at følge med udviklingen. Det er ikke kun skolens opgave at tilgodese elevernes læring, men også deres almene trivsel.

De unge udfordrer skolens rammer, og udviklingen er gået så hurtigt, at alle ikke har været i stand til at følge med.

Derfor udbyder SEISMO nu oplæg til skoler, med det formål at støtte lærerne i at inkludere LGBTQ+ elever, i såvel seksualundervisningen samt i andre fag, hvor det giver mening.

Seksualundervisning for alle

SEISMO kommer og starter snakken

I løbet af 2 timer vil vi gøre jer klogere på følgende:

  • Vi vil begrebsafklare, og gøre jer klogere på LGBTQ+, og vi vil argumentere for, hvorfor det at inkludere LGBTQ+ elever i seksualundervisningen, er relevant for alle elever.
  • Vi vil give jer redskaber til, hvordan I kan omfavne LGBTQ+ elever uden at udstille dem.
  • Vi vil arbejde med helt konkrete øvelser, som I bagefter kan tage med ud i jeres klasser.
  • Vi vil præsentere jer for en række LGBTQ+ personer, der gennem videoindslag vil gøre jer klogere på, hvad de ville ønske, at de havde lært i skolens seksualundervisning, og hvordan deres skoler inkluderede dem, forsøgte på det, eller lod dem i stikken.

Det kan være svært at vide, hvordan man på den bedste måde skaber en skole, hvor alle elever føler sig velkomne og rummet, uanset deres kønsidentitet. Der er ikke et endegyldigt svar, og I er eksperter i jeres elever. Det er en vurderingssag, hvad der vil virke i den enkelte klasse, men vi vil forsøge at ruste jer, til at møde alle jeres elever, på en nysgerrig og respektfuld måde.

– og husk, jeres elever ved sikkert mere om det her, end I gør!

Få mere info om indhold og pris

Send os en forespørgsel herunder eller ring på 42496267.

Forespørgsel: Workshop seksualundervisning

Relaterede artikler

Artiklerne kan ubegrænset tilgås via et abonnement på seismo.dk