Privatlivspolitik for Seismo.dk

1 Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger i forbindelse med brug af seismo.dk. 

2 Dataansvarlig

2.1 Seismo ved Seismo Media ApS, Ewaldsgade 7-9, 2200 København N, CVR 39700654 er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).  Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål: 

(a) at formidle og/eller levere produkter, tjenesteydelser og læringsmidler, som du eller din uddannelsesinstitution/bibliotek har bestilt; 

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c) for at underrette dig om ændringer seismo.dk;

(d) at sende dig direkte markedsføring om seismo.dk;

(e) for at forhindre misbrug og svindel; 

(f) for at forbedre seismo.dk;

(g) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, forbrugeraftaleloven og andre retlige forpligtelser Seismo Media ApS måtte have.

3.2 Vores grundlag for behandling er:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller din uddannelsesinstitution/bibliotek er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;

(b) Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke.

(c) Behandlingen er nødvendig for, at Seismo Media ApS kan forfølge sine legetime interesser i at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Seismo Media ApS i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger i

(a) op til fem (5) år fra dit køb af produktet eller tjenesteydelsen bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven. 

(b) Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.

4 Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomioplysninger, IP-adresse og andre oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmesider og øvrigt bruger seismo.dk

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 9 nedenfor. 

5.2  Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 9 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Når du bruger seismo.dk, og vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, skal du rette henvendelse om dine rettigheder til din uddannelsesinstitution.

5.4 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet

6 Overførsel af personoplysninger

6.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

6.2  Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os. 

6.3  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte seismo.dks integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.4  Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6.5  Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”), herunder til USA i henhold til EU-US Privacy Shield. Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

7 Sikring af dine personoplysninger

7.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

8 Opdatering af Privatlivspolitikken 

8.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på seismo.dk. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

9 Kontaktoplysninger

9.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til på kontakt@seismo.dk