Kultur

Forsøg med klasser opdelt i køn droppet

Der kommer til at være både drenge og piger i 8.klasserne på Åvangsskolen.

Foto: Foto: Shutterstock/Monkey Business Images

Helene Bay


11 januar, 2022Åvangsskolen på Bornholm vil alligevel ikke kønsopdele deres 8.klasser. Det skabte nemlig for meget uro.

Måske har du hørt om skolen, der ville opdele deres 8. klasser efter køn?

Det var Åvangsskolen på Bornholm, der ville prøve at opdele eleverne i rene drengeklasser og pigeklasser. Grunden til opdelingen var, at eleverne måske ville trives bedre på den måde. Det kan du læse mere om her.

Forsøget blev diskuteret meget i medierne. Der var både forældre og børn, der var for og imod de kønsopdelte klasser. Børns Vilkår, der en organisation, der arbejder for, at børn skal have det godt, kritiserede opdelingen. Det skrev Bornholms Tidende om i sidste uge.

Men nu er forsøget altså blevet droppet. Det skabte for meget uro. Derfor har skolens ledelse besluttet, at gå tilbage til de almindelige klasser. Klasser med både drenge og piger. Det kunne forældrene læse på Aula ifølge TV2/Bornholm.

“Måske har vi været naive, men vi havde ikke forudset, at holddelingen ville give så megen uro – så af hensyn til børn og voksne vælger vi altså nu at gå tilbage til den almindelige klasseundervisning i ønsket om at skabe arbejdsro for alle på 8. årgang.”

Forsøget med inddeling efter køn skulle egentlig kun vare indtil vinterferien. Derefter var det meningen, at lærerne skulle finde ud af, om det havde været en god ide eller ej.

Skolen var kønsopdelt i gamle dage – hvorfor?

Før 1814 var det slet ikke sikkert, at piger fik lov til at gå i skole.

I 1814 kom der dog en lov om, at alle børn skulle i skole. Også pigerne. De skoler der lå i byerne, blev opdelt i drengeklasser og pigeklasser. I København var klasserne opdelt helt indtil 1945.

Klasserne var blandt andet opdelt, fordi drengene og pigerne ikke havde de samme fag. Pigerne blev undervist i at passe hjemmet. De havde især håndarbejde og hjemkundskab. Drengene havde fag som sløjd og matematik. På den måde blev de klar til at komme ud og arbejde og tjene penge. Det var også kun drengene, der havde gymnastik.

I 1903 fik pigerne dog også lov til at have gymnastik i skolen. Og fra 1975 skulle både piger og drenge have sløjd og hjemkundskab. Det skriver Faktalink.

LÆS OGSÅ: 8. klasser opdelt efter køn – er det en god idé?