Videnskab

22-årige Eva har opfundet en måde at tjene penge på mudder – og hjælpe miljøet

Hollandske Eva Aarts på 22 år har startet virksomheden Waterweg sammen med sin partner Wies van Lieshout.

Foto: Andreas Hansen

Freya Ea Bjørnlund


14 december, 2020Da hollandske Eva Aarts var studerende, var hun med til at opfinde en måde at udnytte det snask, der ligger på bunden af en flod. Det lever hun af i dag.

EU’s Green Deal

I temaet EU’s Green Deal sætter Seismo spot på, hvad EU kan gøre for at redde klimaet. Vi forklarer EU’s klimaplan Green Deal, som skal gøre de 27 EU-lande klimaneutrale om 30 år. Vi taler med eksperter, unge klimaaktivister og politikere om, hvordan EU bedst kan hjælpe klimaet. Og vi rejser til Rotterdam for at undersøge, hvad der skal til for at forberede os på stigende have og de andre klimaforandringer, der allerede er på vej. Temaet EU’s Green Deal er støttet af Europa-Nævnet.

Hvis du stikker dine bare fødder i en bæk og går et par skridt på bunden, så kan du føle noget blødt. Noget klistret stads, som dine tæer kan glide ned i.

Snasket på bunden af en flod er noget af det mest ubrugelige, man kan forestille sig.

Men for 22-årige Eva Aarts fra Holland er det blevet nyttigt.

Det er det, hun tjener sine penge på.

For to år siden, da hun stadig var studerende, var hun med i konkurrencen BlueCity Circular Challenge i Rotterdam.

I konkurrencen blev studerende bedt om at finde på idéer til, hvordan man kan skabe nye produkter og forretninger ved at bruge materialer, der bliver betragtet som affald.

Eva Aarts viser mursten frem. Foto: Andreas Hansen.

Hendes gruppe skulle arbejde med det opgravede materiale fra bunden af floder.

”Det er en kombination af sand, ler og organisk materiale, måske nogle tungmetaller nogle gange. Nogle gange finder du en cykel i det her i Holland,” forklarer hun.

Hendes gruppe bestod af studerende med forskellige baggrunde. Hun studerede selv økonomi og politik. Wies van Lieshout studerede industrielt design. Efter seks uger stod de klar med en forretningside.

Hvad er cirkulær økonomi?

  • I mange år har verdens økonomi været baseret på en bestemt tradition: Vi bruger naturens ressourcer til at lave nye varer, så bliver varerne solgt og brugt, og til sidst bliver de smidt ud som affald. Det bliver ofte kaldt en brug-og-smidt-væk-kultur. Man kalder det også en lineær økonomi, fordi en vares liv har en start og en slutningen ligesom en lige linje.
  • Ideen om cirkulær økonomi er det modsatte af brug-og-smid-væk-kulturen. Her prøver man at genbruge alle de varer, som stadig kan bruges. Man forsøger at genanvende materialer fra gamle produkter til at lave nye produkter. Og man opfinder helt nye produkter, som ikke skaber ret meget affald. Eller produkter, hvor affald kan bruges som et værdifuldt materiale. Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb i så lang tid som muligt – lidt ligesom en cirkel.

Kilder: Miljøstyrelsen, Dansk Industri

”Vi fandt ud af, at man kan lave mursten af materialet. Hvert år bliver der gravet mere end 10 millioner kubikmeter materiale op af vandet i Rotterdam. Det svarer til fem fodboldstadions. Og vi tænkte, hvorfor lade det gå til spilde, hvis vi kan lave noget ud af det?”

Gruppen vandt konkurrencen. Siden er studieprojektet blevet til et job. Sammen med sin partner Wies van Lieshout sælger Eva Aarts nu mursten i startup-virksomheden Waterweg.

Netop den slags virksomheder skal der være flere af i Europa. Det er et af målene i EU’s gigantiske klimaplan, Green Deal.   

Brug for flere virksomheder som Evas

I flere EU-lande er politikerne parate til at gøre meget for at hjælpe klimaet. Et af dem er Danmark. Sidste år blev politikerne i Folketinget enige om en klimalov, der er blevet kaldt ”den mest ambitiøse i verden.”

Men samtidig er EU et af de steder i verden, hvor vi skader naturen og klimaet mest med vores forbrug. Hvis alle i verden levede, som vi gør i EU, ville vi få brug for 2,8 jordkloder for at skaffe så mange naturlige ressourcer, som vi ville bruge.

Det kan være ressourcer som mad, træ, landområder til at bygge på og natur, som optager og lagrer CO2.

Det viser en undersøgelse fra Verdensnaturfonden og Global Footprint Network.

Derfor er et af målene i EU’s store klimaplan Green Deal, at vi europæere skal ændre vores varer og vores forbrug.

EU vil lave en plan for en cirkulær økonomi. Det vil sige en økonomi, hvor varer kan blive genbrugt, og materialer kan blive genanvendt til at skabe nye produkter.

Planen skal blandt andet omfatte mad, vand, tøj, plastik, elektronik og bygningskonstruktion, blandt andet cement og stål. Der skal skæres ned på affald. Og så skal al indpakning være genanvendelig i 2030.

Beskytter mod oversvømmelse

Eva Aarts havde ikke forestillet sig, at konkurrencen ville føre til, at hun startede sin egen virksomhed.

”Ingen af os begyndte på det her med idéen om, at vi ville lave en startup-virksomhed. Det startede med en passion for at skabe bæredygtighed i en cirkulær økonomi.”

Murstenene fra Waterweg er et eksempel på, hvordan man kan bruge affald til at skabe et bæredygtigt produkt. I stedet for at bruge naturens materialer til at lave mursten, kan man bruge affaldet fra bunden af en flod, som alligevel skal fjernes.

Murstenene har også en særlig funktion, som kan være en hjælp, når klimaforandringerne i fremtiden fører mere regn og flere storme med sig. Især i Rotterdam, hvor oversvømmelse altid er en trussel. 80 procent af byen ligger under havets overflade, og massevis af diger sørger for at holde vandet ude.

Eva Aarts viser to krukker med det opgravede bundmateriale. I krukken til højre er materialet vådt. I krukken til venstre er det helt tørt. Foto: Andreas Hansen.

”Stenene er vandgennemtrængelige. Det betyder, at vand kan trænge ned gennem stenen og ned i jorden. Så når det regner meget, oversvømmer vandet ikke kloakken, men løber i stedet ned i jorden.”

På fabrikken kan Waterweg lave omkring tusind mursten på en dag. Lige nu laver de kun klassiske, firkantede sten, der mest er blevet brugt som fortov. Men i fremtiden skal der komme flere former til, og stenene skal kunne bruges til mure og meget andet.

Virksomheden har endnu ikke overskud. Den tjener altså ikke penge endnu, men den vokser hele tiden. Rotterdam Kommune har for nyligt bestilt 200 kvadratmeter sten, der skal blive til en gågade.

EU skal leve op til sit ansvar

Eva Aarts er lidt i tvivl, om hun vil kalde sig selv en klimaaktivist. Men i sit arbejde tænker hun på klimaet hver dag, fortæller hun.

”For mig kræver det at kæmpe for klimaet på den ene side aktivisme og folk, der går på gaderne og skriger og råber, at vi har brug for forandring. På den anden side har vi brug for folk med konstruktive løsninger, som nogle gange måske er lidt for optimistiske omkring verden. Og jeg tror, at de to bliver nødt til at arbejde sammen.”

EU kan gøre meget for at løse klimakrisen, mener hun. Hun så gerne, at EU-politikerne lavede strengere love og regler for, hvor meget CO2 virksomheder må udlede. Men også, at de er klar til at støtte virksomheder med grønne idéer.

”De skal leve op til deres ansvar og investere. Og nogle gange skal de også være klar til lidt mere risikable investeringer, end de ellers ville. For det er der brug for nu, hvor situationen med klimaet også er risikabel.”

Eva Aarts viser en maskine frem, som kan bruges til at støbe murstenene i en ad gangen ved håndkraft. Foto: Andreas Hansen.