Kultur

Video: Hvad er deepfakes – og kan du spotte de falske fra de ægte videoer?

Den danske EU-politiker Christel Schaldemose testes i deepfakes.

Foto: Seismo

Helena Fuur Hansen


14 december, 2023Politikere i EU arbejder på at bekæmpe falske nyheder, som spredes i unionen, men nye teknologier gør arbejdet sværere.

Nationer udenfor EU spreder falske nyheder – også kaldet desinformation – i unionen. 

Desinformation findes alle steder, men EU holder særligt øje med Rusland, hvor såkaldte troldefabrikker systematisk spreder falske fortællinger – blandt andet om EU og Nato

Politikere i EU arbejder derfor på at bekæmpe desinformation, men nye teknologier gør arbejdet sværere. 

Kunstig intelligens og såkaldte deepfakes, som kan bruges til at sprede falsk information, bliver nemlig mere og mere populære. 

Men hvad er en deepfake? Og kan to danske EU-politikere, der arbejder med kunstig intelligens, spotte deepfakes fra ægte videoer? 

Det kan du blive klogere på her: 

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.