Valg fra blokken

Klima, skole og integration: Hvad skal der ske i København?

Benjamin Friis (til venstre) og Morten Melchiors (til højre) stiller begge op til kommunalvalget i København.

Foto: Andreas Hansen og Ditte Folkmann.

Mathilde Johannesen


2 november, 2021Vi har spurgt to lokalpolitikere i København om, hvad de vil gøre ved klimaet, skolerne og integrationen, hvis de bliver valgt ind ved kommunalvalget.

Der er en række brandvarme politiske emner, som unge især interesserer sig for. Det er blandt andet klima, uddannelse og integration. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Derfor har vi spurgt Benjamin Friis fra Socialistisk Folkeparti (SF) og Morten Melchiors fra Det Konservative Folkeparti om, hvad de vil gøre ved de tre emner, hvis de får stemmer nok til kommunalvalget i København.

Hvad vil de gøre for klimaet?

Når det kommer til spørgsmålet om klimaet, er de to politikere fra København ikke helt enige. Benjamin Friis tøver dog ikke, når man spørger ham om, hvad næste skridt er i klimakampen.

”Vi skal blandt andet have mere offentlig transport, flere el-ladere og gode samt brede cykelstier. Derudover skal vi have skatten op på alt, som er CO2-krævende. Så kunne vi for eksempel gøre kød dyrere, fordi det netop belaster vores CO2-regnskab en hel del”, fortæller han.

Den konservative politiker Morten Melchiors vil dog gå en anden vej, når det kommer til klimaet i København.

”Vi skal stoppe symbolpolitikken og være realistiske. Vi skal tilpasse os klimaet ved for eksempel at lave sikring mod stormfloder. På den måde kan vi sikre os, at byen ikke bliver oversvømmet, hvis der kommer en stormflod. Så er offentlig transport et godt tilbud, men man skal ikke tvinges til at tage det offentlige. Vi skal dog lave flere parkeringspladser uden for København, så den tunge trafik ikke kommer ind til byen”, slår han fast.

Hvad vil de gøre for integrationen?

Når spørgsmålet falder på integrationen i København er Benjamin Friis og Morten Melchiors ret enige. Hvis integrationen skal lykkes, skal folkeskolerne og arbejdsmarkedet gribe dem, som skal integreres.

”Vi skal have en god folkeskole, som hjælper de unge til at forstå, hvad det vil sige at bo i Danmark. Hvis man er lidt ældre og skal integreres, så er det vigtigt, at man kommer ud på arbejdsmarkedet. Virksomhederne skal være klar til at ansætte, og jobcentrene skal skubbe på. Lad os sætte nogle krav og samtidig komme med muligheder”, fortæller Morten Melchiors.

Og Benjamin Friis nikker ved siden af. Det er en løsning, som ikke ligger langt fra hans politiske verden.

”Vi skal hjælpe med at finde de gode fællesskaber, som de kan være en del af. Det kan være fællesskaber, hvor man arbejder sammen eller laver nogle aktiviteter sammen. Der skal selvfølgelig stilles krav, og så skal vi hjælpe dem til at komme fremad. Men vi skal også være opmærksomme på, hvordan vi taler om integration. Det er helt åndssvagt, at vi taler om tredje generationsindvandrere. Det er man ikke. Så er man dansk med en anden baggrund”, slår han fast.

Hvad vil de gøre for skolerne?  

Når emnet bliver drejet over på skolerne, er der nogle ting, som de to politikere er enige i. Der er dog også et par punkter, hvor de ikke er på samme side.

”Der er for mange børn, som bliver rykket fra folkeskolen til privatskolen. På den måde bliver der skabt et A og B-hold. Men folkeskolerne i København er gode. Der er nogle problemer med pladsen. Derfor skal der maks være 24 elever i en klasse. Og så skal vi lave skoler, som kun er til udskolingen. Derudover skal vi ikke konstant teste vores elever. De skal lære at tænke selv og finde på skæve løsningerne – og vi skal have tillid til, at lærerne er dygtige”, siger Benjamin Friis.

Morten Melchiors er med et langt stykke hen ad vejen, men der er alligevel et par punkter, hvor han ryster på hovedet.

”Folkeskolerne er ikke så gode, som Benjamin siger. Derfor skal vi arbejde mere med folkeskolerne, men ikke på bekostning af privatskolerne. Vi skal gøre lærerne bedre. Derfor skal de efteruddannes hvert andet år. Og jeg siger ja tak til hele skoler, som er til udskolingen. Vi skal have lærere og bygninger, som er målrettede de store elever. Så vil folkeskolerne kunne konkurrere med privatskolerne. Og nej, vi skal ikke teste os selv ihjel, men vi skal heller ikke være blinde for, at tests kan være gode. De skal bare ikke stå alene”, siger han.

Så er spørgsmålet, hvem du vil stemme på den 16. november 2021? Benjamin Friis og Morten Melchiors står på din stemmeseddel, hvis du bor i København – men der er også mange andre navne på stemmesedlerne.

Derfor er det en god idé at sætte dig ind i, hvad de forskellige politikere står for, så du sætter dit kryds ved en, som vil det samme som dig.