Valg fra blokken

Debat: Hvem har ansvaret for integrationen?

Ibrahim El-Hassan, Belma Kustura og Salah Zada har sat sig ned for at tale om, hvordan indvandrere bedst bliver integreret.

Foto: Andreas Hansen og Ditte Folkmann

Julius Christiansen Tromholt


26 oktober, 2021Hvordan sørger vi bedst for, at indvandrere bliver integreret i det danske samfund? Det taler tre unge om.

Forestil dig, at du er flygtet fra dit eget land. Måske på grund af krig? Du kommer til Danmark, og nu skal du være en del af det danske samfund. Du skal lære at forstå dansk kultur. Du skal lære det danske sprog og finde et arbejde. Du skal integreres.

I mange år har man i Danmark talt om, hvordan man bedst kan integrere indvandrere i det danske samfund.

Men hvem har egentlig det største ansvar for, at indvandrere bliver integreret? Er det staten og politikerne? Eller er det den enkelte, som kommer til landet? Det taler Ibrahim El-Hassan, Belma Kustura og Salah Zada om.

Hvem har ansvaret for integrationen?

Salah Zada flygtede i 2015 fra Syrien til Danmark. Han har derfor selv prøvet at skulle integrere sig i det danske samfund. Og han er ikke i tvivl.

”Det er helt sikkert staten. Den skal sørge for, at rammerne for integration er til stede. Du skal føle dig velkommen i Danmark. Når de rigtige forudsætninger er til stede, så skal den enkelte selvfølgelig også gøre en indsats,” siger han.

Det er Ibrahim El-Hassan enig i.

”Vi taler altid om, at det er den enkeltes ansvar at blive integreret. Men hvornår taler vi om samfundets ansvar? Hvis Danmark ikke lukker døren op og siger ’du er velkommen her’, så vil integrationen aldrig lykkes,” siger han.

Belma er enig, men lægger især vægt på, at den enkelte selv skal gøre noget for at integrere sig.

”Staten skal give de rigtige rammer. Men du skal også selv tage initiativet til at blive en del af Danmark,” forklarer hun.

Hvad kan politikerne gøre?

De tre unge har også idéer til, hvad der kan blive bedre i forhold til integrationen i Danmark.

Belma mener, at mange danskere skal blive bedre til at byde fremmede velkommen.

Majoriteten i Danmark skal blive bedre til at forstå, at det ikke kun er indvandrere, der skal integrere sig. Vi som danskere skal også inkludere dem, som kommer hertil”, fortæller hun.

Det er Ibrahim El-Hassan enig i. Han mener også, at politikerne og medierne skal blive mere inkluderende i den måde, de taler om integration på.

”Vi har en god integration i Danmark. Men den kan blive meget bedre. Politikerne og samfundet skal være mere inkluderende i deres retorik. Selvfølgelig skal vi stille krav til dem, som kommer hertil. Men vi skal først og fremmest møde dem i øjenhøjde,” siger han.

Salah Zada mener, at der skal være flere tilbud til dem, som kommer til Danmark.

”Når man kommer til Danmark, får man at vide, at man skal på sprogskole og i praktik. Der er ikke så mange andre tilbud end det. Der er brug for mange flere initiativer, som kan hjælpe dem, som kommer,” siger han.

Mener du, at politikerne i dit område kan gøre mere for integrationen? Den 16. november er der valg til kommunerne og regionerne. Her kan du stemme på den politiker, som vil det samme som dig.

Du behøver ikke at være dansk statsborger for at stemme.

Se hele snakken og flere gode forslag til politikerne i videoen:

LÆS OGSÅ: Abdul bor i et udsat kvarter: Hvordan vil politikerne løse problemerne?