Identitet

Danmark ryger længere ned ad vigtig liste – de andre nordiske lande topper

Danmark ligger nummer 14 på en ny liste over, hvor stor ligestillingen er mellem kønnene i forskellige lande.

Foto: Samantha Sophia/Unsplash

Freya Ea Bjørnlund


17 december, 2019Hvert år bliver der lavet en liste over, hvor stor ligestillingen er mellem kvinder og mænd i flere lande. I år er Danmark rykket ned ad listen.

Mænd får gennemsnitligt mere i løn end kvinder for det samme arbejde. Og der er langt flere mænd, som bliver politikere og ledere i virksomheder.

Det er nogle af grundene til, at der stadig ikke helt er ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark. Ligestilling vil sige, at forskellige grupper af befolkningen har lige rettigheder og muligheder i samfundet, blandt andet når det kommer til løn, uddannelse og politisk magt.

Mange steder i verden bliver kvinder behandlet dårligt og kan ikke bestemme over deres eget liv. Målet med ligestilling er at sikre, at kvinder har de samme muligheder og rettigheder som mænd.

Lande med størst ligestilling

 • 1: Island
 • 2: Norge
 • 3: Finland
 • 4: Sverige
 • 5: Nicaragua
 • 6: New Zealand
 • 7: Irland
 • 8: Spanien
 • 9: Rwanda
 • 10: Tyskland
 • 11: Letland
 • 12: Namibia
 • 13: Costa Rica
 • 14: Danmark

Kilde: World Economic Forum

Og det går ikke fremad for ligestillingen i Danmark – faktisk går det den modsatte vej. Det viser en ny rapport fra World Economic Forum, som hvert år laver en liste, der viser, hvor godt det går med ligestillingen i verdens lande. Sidste år lå Danmark nummer 13 på listen – nu er vi faldet til plads nummer 14, skriver DR.

Vores nabo-lande ligger i top

Når World Economic Forum vurderer, hvor et land skal placeres på listen, bliver der kigget på, hvor ligestillede kvinder og mænd er inden for uddannelse, sundhed, økonomi og politik.

Der er 153 lande på listen. Så nummer 14 er da egentlig ikke så skidt, tænker du måske?

Men måske er det lidt skidt, når man tænker på, at Danmark faktisk lå nummer fem på listen i 2014. Og når man tænker på, at vores nordiske nabo-lande ligger helt i top. Island, Norge, Finland og Sverige ligger henholdsvis nummer et, to, tre og fire på listen i år.

I den nye rapport vurderer World Economic Forum også, hvor lang tid det vil tage for at skabe ligestilling mellem kønnene i hele verden. Og vi skal vente et stykke tid – faktisk 99,5 år.

Sidste år lød vurderingen dog på 108 år, så det er gået lidt bedre for ligestillingen i hele verden i år. For eksempel er der kommet flere politikere i regeringer rundt omkring i verden.