Politik

Video: Hvem skal bestemme, hvor mange flygtninge og migranter lande i EU skal tage?

En lejr for flygtninge i Grækenland.

Foto: Julie Ricard/Unsplash.

Julius Tromholt-Richter


14 marts, 2022EU har foreslået, at landene skal hjælpe hinanden, når det kommer til migranter og flygtninge. Men landene kan ikke blive enige om det nye forslag.

Hvert år er mange tusinde mennesker tvunget til at flygte fra deres hjemland. Det kan for eksempel være på grund af krig.

Asyl

  • Hvis man flygter fra sit eget land – for eksempel på grund af krig i landet – kan man søge om asyl, når man kommer til et andet land. Det betyder, at man beder landet om hjælp til at blive beskyttet. Det kan være, at man ikke kan rejse tilbage til sit eget land på grund af sin race, religion eller sine politiske holdninger. Måske vil man blive slået ihjel eller udsat for tortur, hvis man vender tilbage.
  • Alle har ret til at søge om asyl. Hvis det er for farligt at vende hjem, så skal et andet land give dig beskyttelse. Hvis man bliver godkendt, så kan man altså blive i landet, indtil det er sikkert at rejse hjem igen. Hvis man har fået asyl, så er man flygtning. Hvis man ikke bliver godkendt, så bliver man sendt tilbage til sit hjemland. Mens man venter på svar, så bor man i en flygtningelejr eller et asylcenter.

Mange mennesker kommer til EU for at søge asyl. Det betyder, at man beder et andet land om beskyttelse, fordi man vil blive forfulgt i sit eget land. Det kan være på grund af race, religion, politiske holdninger eller andet.

I EU siger reglerne, at man skal søge asyl i det første land, som man kommer til. Det står i den aftale, som hedder Dublin-forordningen.

Derfor søger rigtig mange om asyl i lande som Spanien, Grækenland og Italien, som har EU’s ydre grænser. Hvis en mulig flygtning ankommer til Grækenland som det første land i EU, men tager videre til Danmark for at søge asyl, så må Danmark gerne sende personen tilbage til Grækenland.

I 2020 søgte 1.475 om asyl i Danmark. I Spanien var tallet 88.530. Det betyder, at der er lang kø og ventetid på at få svar på sin ansøgning om asyl i landene i Sydeuropa.

Er det fair, at nogle EU-lande skal stå med så mange migranter og flygtninge, mens andre næsten ikke får nogen? Det mener EU-Kommissionen ikke. Derfor har den foreslået en ny lov. Men politikerne kan slet ikke blive enige.

Hvad går den nye lov ud på?

Den nye lov hedder Ny pagt om migration og asyl.

Den nye lov består af mange punkter. Men noget af det som har været diskuteret mest, handler om fordelingen af de mennesker, som kommer til EU.

I det nye forslag står der nemlig, at alle landene i EU skal hjælpe hinanden. Man skal være solidariske.

Hvis et land har brug for hjælp, så vil EU-Kommissionen bestemme, hvad de andre lande skal gøre for at hjælpe. Det kan være:

1) At tage imod nogle af asylansøgerne.
2) At hjælpe et andet land ved at overtage ansvaret for at sende de folk tilbage til deres hjemland, som har fået afslag på asyl.

Hvert land kan selv vælge, om det vil hjælpe på den ene eller anden måde.

Hvor mange et land skal tage imod beregnes ud fra hvor rigt landet er, og hvor mange der bor i landet.

Den nye lov blev foreslået i 2020. Men den er stadig ikke blevet til noget. Landene er nemlig meget uenige. For nogle lande vil ikke acceptere, at EU skal bestemme, hvor mange asylansøgere det skal tage imod.

I videoen kan du se, hvad nogle af de danske medlemmer af EU-Parlamentet siger til det nye forslag.