Politik

Video: Unge er med til at bestemme, hvordan Europas fremtid skal se ud

De unge er fremtiden i EU. Derfor vil EU gerne lytte til de unges idéer.

Foto: European Union 2021/Kenton Thatcher.

Julius Tromholt-Richter


10 marts, 2022EU vil gerne have at EU’s borgere skal hjælpe med at forme Europas fremtid. Derfor har man lavet et stort projekt, hvor alle i EU’s 27 lande kan komme med gode forslag.

Har du hørt om Konferencen for Europas Fremtid?

Det er et stort projekt, som EU har startet. Gennem arrangementer, debatter og møder skal helt almindelige borgere i EU sammen komme med idéer til hvordan EU skal se ud i fremtiden.

Det store projekt består af fire områder.

1) Den digitale platform

EU har oprettet en hjemmeside, hvor alle EU’s borgere kan komme med gode bud og idéer til EU’s fremtid. Det kan være, at du sidder med en god idé til at gøre EU mere grøn? Eller til hvordan vi bedst hjælper flygtninge?

Alle forslagene bliver overvåget, analyseret og gjort offentlige under hele konferencen – på 24 forskellige sprog. Du kan lægge din idé op på siden Futureu.europa.eu.

2) Arrangementer

Under konferencen er der blevet afholdt en række arrangementer i hele Europa. Det kan for eksempel være debatter – både online og fysisk – som er arrangeret af EU’s borgere, hvor EU’s fremtid bliver diskuteret.

3) EU’s borgerpaneler

Som en del af konferencen er der blevet oprettet fire paneler med 200 tilfældigt udvalgte EU-borgere i hvert panel. De blev kaldt for borgerpaneler. De fire paneler havde fokus på forskellige områder i EU. I borgerpanel 4 var der for eksempel fokus på EU i verden, grænser, migranter og flygtninge.

Deltagerne i de fire paneler har mødtes i forskellige byer i EU, fået oplæg og har diskuteret udfordringer og idéer til EU’s fremtid. Sammen er de kommet frem til en række anbefalinger, som de skal præsentere for politikerne i EU.

Hvert panel er sammensat af mennesker med forskellig alder, køn, uddannelse og baggrund. I hvert panel er der minimum to fra hvert EU-land. EU’s fremtid er de unge. Derfor bestod en tredjedel af hvert panel af unge mennesker i alderen 16-25 år.

4) Opsamling på de mange forslag og idéer

Undervejs vil der blive afholdt møder, hvor EU’s borgere og politikere vil diskutere de forslag, som borgerne er kommet med under konferencen.

I borgerpanel 4 er der lavet 40 anbefalinger til politikerne. De skal fremlægges for medlemmer af EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og Rådet, som har forpligtet sig til at lytte, diskutere og følge op på anbefalingerne.

I videoen kan du se to unge danskere reagere på nogle af anbefalingerne fra borgerpanel 4: