Politik

Ny politisk aftale: Stalking kan straffes med tre års fængsel

Nick Hækkerup præsenterer den ny aftale i selskab med direktør i Dansk Stalking Center Lise Linn Larsen, Pernille Vermund (NB), Britt Bager (KF), Samira Nawa (RV), Karina Adsbøl (DF) og Karina Lorentzen (SF).

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Sesilie Christophersen


25 august, 2021Danmark får for første gang en lov, som gør stalking ulovligt.

Stalking får sin helt egen plads i straffeloven, og stalkere kan blive straffet med fængsel i op til tre år. Det har den socialdemokratiske regering samt partierne Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet netop besluttet. Den nye aftale, som har fået navnet Bedre hjælp til ofre for stalking, blev præsenteret på Dansk Stalking Center af justitsminister Nick Hækkerup. Det skriver DR.

Aftalen bliver mødt med stor glæde fra direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen.

“Det viser, at vi anerkender stalking som et samfundsmæssigt ærinde, der ikke løser sig selv. Ofre skal ikke længere lades i stikken. Og det viser, at stalking ikke længere skal være en ensom kamp for hjælp og beskyttelse. En kamp, der tidligere har kunnet gøre ofrene lige så syge som af selve krænkelserne,” sagde hun til DR.

Hvad er stalking?

Stalking er gentagende kontaktforsøg, som er uønsket og vedvarende, og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for ofret.

Stalking kan foregå på mange forskellige måder. Adskilt kan hver enkelt handling virke harmløs, men set i en sammenhæng kan kontaktforsøgene opleves frygtskabende og forstyrrende. Stalkingadfærd er en særlig voldsform og kan blandt andet omfatte overvågning, uønskede telefonopkald, sms’er, mails, trusler, fysisk opsøgning og forfølgelse samt i yderste konsekvens drab.

Hvert år bliver op mod 100.000 danskere udsat for stalking.

Kilde: Dansk Stalking Center

Hård straf til stalkere

Indtil nu har stalking ikke været beskrevet i straffeloven, og det har gjort det svært for myndighederne at dømme en stalker eller hjælpe offeret på en god måde. Men det vil den nye aftale gøre op med.

Stalking bliver skrevet ind i straffeloven under sin egen paragraf. Og hvis man bliver dømt skyldig i stalking, kan det give op til tre års fængsel.

“Jeg tror, der er rigtig mange danskere, som ikke har tænkt over, at stalking i dag ikke allerede er kriminelt. At blive forfulgt i sin hverdag er utroligt ødelæggende for de mennesker, det går ud over. Derfor er det vigtigt at beskytte ofre mod forbrydere, som vi nu gør kriminelle,” siger Pernille Vermund til TV2. Hun er formand i partiet Nye Borgerlige, som er et af de partier, der står bag den nye aftale.

I dag er identitetstyveri heller ikke nødvendigvis ulovligt – det vil sige, hvis man bruger andre folks oplysninger og billeder til at lade som om, at man er en anden, end man er. Det er kun ulovligt, hvis man bruger den andens identitet til at gøre noget kriminelt. Hvis en stalker bruger andre menneskers billeder fra sociale medier til at kontakte deres offer, så er det faktisk ikke ulovligt i dag. Men det bliver det nu.

Enhedslistens Rosa Lund forklarer, at den danske straffelov ikke er opdateret til den digitale virkelighed, vi lever i. Det betyder, at digitale forbrydelser som for eksempel online stalking er fuldstændig staffrit. Men det problem vil den nye aftale løse.

Aftalens 14 initiativer

 • Ny særskilt paragraf om stalking i straffeloven.
 • Bedre behandling af sager om polititilhold i politikredsene.
 • Adgang til digital forkyndelse (kommunikation mellem retten og sagens parter) for politiet og anklagemyndigheden.
 • Ny fire-ugers klagefrist i polititilholdsloven.
 • Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene.
 • Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandling.
 • Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde.
 • Underretning af stalkingofferet, når gerningsmanden løslades eller er på udgang.
 • Underretning af kriminalforsorgen (politiet) om overtrædelse af tilhold.
 • Forsøgsprojekt om bedre hjælp til stalkingofre og -udøvere.
 • Dansk Stalking Center vil kunne behandle 120 forløb om året i stedet for de nuværende 25 forløb om året.
 • Styrket efter- og videreuddannelse i politiet.
 • Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene.
 • Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven.

Læs også: Mere end én i klassen har nok prøvet det: Hvad er selvskade?