Kultur

Nu er det slut: Banden Loyal to Familia er fortid

Banden Loyal to Familia blev stiftet i 2012.

Foto: Max Klein/Unsplash.

Julius Tromholt-Richter


6 september, 2021Banden Loyal to Familia, også kaldet LTF, må ikke længere være en bande. Det afgjorde Højesteret den 1. september.

Nu er det forbudt at være medlem af banden Loyal to Familia. Retten har nemlig afgjort, at banden har begået kriminalitet.

For medlemmerne betyder det, at de ikke må bruge LTF-logoet på deres tøj eller andre steder. Medlemmerne må heller ikke lave en ny bande med et andet navn.

Banden fra Nørrebro blev første gang gjort ulovlig i 2018. Året efter gik der en retssag i gang mod LTF. I retssagen skulle det afgøres, om LTF var en ulovlig forening eller ej. LTF mente nemlig ikke selv, at de var en forening.

Nu er det dog helt slut. Højesteret har afgjort, at banden er en forening, og at den har begået kriminalitet. Derfor skal LTF opløses.

Det er ikke sket før, at en bande er blevet gjort ulovlig i Danmark.

Hvorfor skal Loyal to Famillia opløses?

Retssagen har handlet om, om Loyal to Familia er en forening, og om de begår kriminalitet.

I Danmarks Grundlov står der, at alle gerne må samle sig i en forening. Der er mange foreninger i Danmark. Måske er du selv medlem af en uden at vide det. Et eksempel på en forening kunne være en fodboldklub.

Alle må altså lave en forening i Danmark, men i Grundloven står der også, at medlemmerne i en forening ikke må forene sig om noget kriminelt. Det kunne for eksempel være handel med stoffer. En forening må heller ikke begå vold eller andre ting, der er ulovlige.

I sommeren 2017 lå LTF i konflikt med nogle andre bander. Konflikten handlede om, hvem der måtte sælge stoffer hvor. Under konflikten var der en del skyderier på åben gade. Flere blev skudt og nogle dræbt. Der er altså ikke nogen tvivl om, at LTF begår ulovligheder.

I 2018 blev bandens leder, Shuaib Khan, udvist af Danmark i seks år, for trusler mod en politibetjent. Sagen blev afgjort i Højesteret, og der blev især lagt vægt på, at Shuiab Khan tidligere var straffet for grov vold.

Hvad er Højesteret?

I Danmark har vi tre domstole: Byretten, landsretten og Højesteretten. Hvis du bliver anklaget for noget kriminelt, så afgør retten om du skal dømmes eller frifindes. Retten afgør også, hvad straffen skal være.

De fleste sager starter i byretten. Dem er der 24 af i Danmark fordelt over hele landet.

Hvis man bliver dømt i byretten, men ikke er tilfreds med dommen, kan man anke sin dom. Så ender sagen i landsretten. Dem er der to af i Danmark: Vestre Landsret i Viborg og Østre Landsret i København.

Den sidste og øverste domstol er Højesteret. Der er kun én Højesteret i Danmark. Den ligger i København.

Både Loyal to Familias leder, Shuiab Khan og hans bande, er dømt ved Højesteret. Der er altså ikke flere muligheder for at anke dommen og slippe for straf. Derfor er det nu for alvor slut med Loyal to Familia.

Dommen over LTF er historisk, det udtaler Rigsadvokaten Jan Reckendorff til DR:

”Det er en principiel og historisk dom. Det er næsten 100 år siden, at der har været en sag om forbud mod en forening.”

Findes banden så ikke mere nu, hvor den er blevet forbudt?

Loyal to Familia har i princippet været ulovlig siden 2018. Alligevel findes der stadig medlemmer af banden. Under retssagen kom det frem, at banden i begyndelsen af juli havde lidt flere end 100 medlemmer. Bandens har desuden åbnet syv nye afdelinger. Det skriver Politiken.

Nick Hækkerup, som er justitsminister i Danmark, mener alligevel at forbuddet mod LTF er vigtigt.

”Det har stor værdi. Og hvis du spørger politiet, er jeg sikker på, at forbuddet har været med til at svække LTF markant. Så selv om der har været skvulp, har det været et virkningsfuldt værktøj over for LTF,” udtaler han til Berlingske.

Dommen mod LTF er den første af sin slags. I fremtiden kan dommen nok bruges til at gøre andre bander ulovlige.

LÆS OGSÅ: Overblik: Taliban vandt – hvordan kunne det gå så galt?